தேசிய சித்திர போட்டி 2023

Competition

தேசிய சித்திர போட்டி 2023

‘பாதிப்பின்றி நான்- சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தை நிறுத்துவோம்,

📌சித்திரப்போட்டியில் வெல்ல வாய்ப்பு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது!

இறுதித்திகதி : ஒக்டோபர் 31
வயதெல்லை : வருடங்கள் 12-18 (2011-2005)

விபரங்களுக்கு:
077 1656867

1 thought on “தேசிய சித்திர போட்டி 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *