செக்ஸ் தேடலில் இலங்கையில் மீண்டும் முதலிடம்

பொழுதுபோக்கு

செக்ஸ் தேடலில் இலங்கையில் மீண்டும் முதலிடம்

இலங்கையின் 5 வருட சாதனை

இவ்வருடமும் செக்ஸ் என்ற வார்த்தையை கூகுள் அதிகம் தேடிய நாடுகளில் இலங்கை முதலிடத்தில் உள்ளது கடந்த ஐந்து வருடங்களில் இந்த வார்த்தையை கூப்பிட அதிகம் தேடிய நாடு இலங்கை ஆகும்.

  1. Srilanka 🇱🇰
  2. Vietnam 🇻🇳
  3. Ethiopia 🇪🇹
  4. Philippines 🇵🇭
  5. Bangladesh 🇧🇩

Ceylon Magazine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *